Persondata­politik for Strandhotellet

Formål

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan Strandhotellet indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Strandhotellets mål at opretholde et højt niveau af sikkerhed og en forsvarlig behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Personoplysninger dækker alle de oplysninger, der kan identificere en person og som er nødvendig for at kunne levere vores ydelser.

Dataansvarlig

Strandhotellet driver hotelvirksomhed i Danmark og indsamler og behandler personoplysninger for at kunne levere serviceydelser i dette marked.

Strandhotellet er dataansvarlige og udfører håndtering af personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning.

Strandhotellet indsamler og behandler personoplysninger, når du anvender serviceydelserne – f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Strandhotellet.

Hvordan indsamles personoplysninger

Strandhotellet indsamler udelukkende personoplysninger, der er relevante for at kunne levere serviceydelsen. For hver enkelt serviceydelse kan der gælde særskilte vilkår og betingelser. Indsamlingen af personoplysningerne sker på følgende vis:

 • Når du bestiller eller reserverer en ydelse hos Strandhotellet
 • Fra personer der handler/reserverer på dine vegne
 • I forbindelse med afgivelse af tilbud på ydelser
 • Via browser cookies og ved brug af Strandhotellets digitale ydelser
 • Ved gennemførelser at brugeranalyser af ydelserne
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre

Strandhotellet indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnr., e-mail, fødselsdato og andre almindelige personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger – f.eks. som garanti for en reservation
 • Demografiske oplysninger
 • Besøgshistorik
 • Feedback fra kundeanalyser og evalueringer af vores ydelser
 • Feedback via konkurrencer (online og offline)
 • Browser informationer
 • Oplysninger om din virksomhed, hvis der er indgået en firmaaftale

Personoplysninger udover almindelige personoplysninger, som du vælger at give Strandhotellet (f.eks. oplysninger om handicap, allergier og fødevarepræferencer), betragter vi som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse eventuelt følsomme oplysninger om dig.

I visse tilfælde supplerer Strandhotellet personoplysninger om dig med oplysninger, som vi modtager fra 3. parts – f.eks. en gruppeansvarlig, en kollega eller en samarbejdspartner.

Hvad anvendes personoplysninger til

Strandhotellets indsamling af personoplysninger kan have et eller flere formål. Den ydelse du anvender, er afgørende for hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de indsamles. Strandhotellet indsamler personoplysninger med følgende formål:

 • Behandling af din reservation og køb af Strandhotellet ydelser
 • Kontakt til dig før, under og efter dit ophold på Strandhotellet
 • Diagnosticere fejl og optimere teknologi i tilfælde af at der opstår problemer med en reservation eller ydelse
 • Udarbejde tilbud om brug af Strandhotellet ydelser
 • Forbedring og udvikling af Strandhotellets ydelser
 • Tilpasning af Strandhotellets kommunikation og markedsføring
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring
 • Opfyldelse af lovkrav

Opbevaring og overførelse af personoplysninger

Personoplysninger afgivet til Strandhotellet lagres på servere, som administreres af tredjemænd (databehandler) på vegne af Strandhotellet i henhold til vores datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysninger afgivet til Strandhotellet videregives kun til:

 • Interne afdelinger.
 • Udvalgte tredjemænd i forbindelse med vedligehold og servicering af systemer som anvendes af Strandhotellet.
 • Udvalgt samarbejdspartnere, for at kunne levere den ydelse du har bestilt eller reserveret – f.eks. ved bestilling af koncertpakker og lignende.
 • Politi og anden offentlig myndighed, som følge af krav i lovgivningen eller som følge af efterforskning af forbrydelser.

Strandhotellet opbevarer kun personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de ydelser som Strandhotellet leverer eller som lovgivningen dikterer. Strandhotellet har rutiner for sletning eller anonymisering af persondata, når der ikke længere er et formål med behandlingen af de afgivne persondata.

Dine rettigheder

I henhold til gældende lovgivning om persondata, har du en række rettigheder. Dine rettigheder er følgende:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Strandhotellet gemmer om dig.
 • Ret til at få berigtiget og ajourført dine personoplysninger, som Strandhotellet har registeret om dig.
 • Ret til at få slettet de personoplysninger Strandhotellet har registeret om dig, dog ikke oplysninger som Strandhotellet efter lovgivningen er forpligtet til at gemme.
 • Ret til at tilbagetrække et samtykke om behandling af personoplysninger du har afgivet til Strandhotellet. Behandling af dine personoplysninger vil herefter ophøre, medmindre Strandhotellet er pålagt at skulle behandle personoplysningerne efter lovgivningen.

Du kan anmode Strandhotellet om at få udleveret en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal ske skriftligt (med underskrift) og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Strandhotellet, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser:

Anmodningen fremsendes til:

Strandhotellet

Strandpromenaden 7

3770 Allinge

Att.: Pia Bajlum

Strandhotellet vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Strandhotellet kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. hvis der skal udvikles er nyt system for at fremskaffe oplysninger), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for yderst kompliceret (f.eks. anmodning om oplysninger, der udelukkende findes i sikkerhedskopier).

Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Strandhotellets behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Strandhotellet

Strandpromenaden 7

3770 Allinge

Att.: Pia Bajlum

Hvis en eventuel klage ikke medfører en afklaring med Strandhotellet, kan du herefter rette din klage til Datatilsynet.

Eventuelle ændringer i persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Strandhotellets hjemmeside.